خط تولید

Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. خط تولید کارخانه 1Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. خط تولید کارخانه 2Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. خط تولید کارخانه 3

OEM / ODM

اطلاعات اولیه برای ارائه:

 

خشک کن

 • نام ماده
 • حداکثر خروجی
 • کاربرد
 • محتوای اولیه رطوبت (ppm)
 • رطوبت باقیمانده (ppm)

 

خط شستشو

 • نوع مواد
 • خروجی
 • شستشوی گرم / سرد

 

خط تولید بند

 • نوع مواد
 • خروجی
 • شماره بند
 • اندازه بند

 

خط دانه بندی

 • نوع مواد
 • خروجی
 • کاربرد
تحقیق و توسعه

Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0