گواهینامه ها
 • چین Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. گواهینامه ها
  Standard:实用新型专利证书
  Number:7875135
  Issue Date:2018-09-21
  Expiry Date:
 • چین Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. گواهینامه ها
  Standard:实用新型专利证书
  Number:7875504
  Issue Date:2018-09-21
  Expiry Date:
 • چین Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. گواهینامه ها
  Standard:实用新型专利证书
  Number:7876961
  Issue Date:2018-09-21
  Expiry Date:
 • چین Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. گواهینامه ها
  Standard:实用新型专利证书
  Number:7876708
  Issue Date:2018-09-21
  Expiry Date:
 • چین Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. گواهینامه ها
  Standard:实用新型专利证书
  Number:7875602
  Issue Date:2018-09-26
  Expiry Date:
 • چین Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. گواهینامه ها
  Standard:实用新型专利证书
  Number:7875505
  Issue Date:2018-09-21
  Expiry Date:
 • چین Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. گواهینامه ها
  Standard:实用新型专利证书
  Number:7880683
  Issue Date:
  Expiry Date:
 • چین Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. گواهینامه ها
  Standard:实用新型专利证书
  Number:7913257
  Issue Date:2018-09-21
  Expiry Date:
مشخصات QC
تیم کیفیت:
• بازرسی کیفیت از مواد اولیه تا تولید و تحویل.
• شخص کنترل کننده کیفیت حرفه ای ، برای جلوگیری از ورود محصولات بی صلاحیت به مشتری.
• بازرسی دقیق از مواد اولیه ، تولید و تحویل.
• مجموعه ای کامل از تجهیزات در آزمایشگاه کیفیت.
• بهبود مستمر ، به دنبال سطح بالاتر کیفیت.
• بهبود مستمر ، به دنبال سطح بالاتر کیفیت.
Zhangjiagang Jinguan International Trade Co., Ltd. کنترل کیفیت 0